Gestión administrativa

Contratos con la administración pública

Generalitat De Catalunya

Departament de Salut

Importe: 14.800.-€ (IVA no incluido)

Expediente: SA-2020-522

Objeto: Suport metodològic en el disseny, l’avaluació i la implementación del Programa d’Abordatge Integral dels casos de Salut Mental d’Elevada Complexitat.

Duración: 10/06/2020 a 30/12/2020


Osakidetza

Organización Sanitaria Integrada Alto Deba

 

Importe: 43.000.-€ (IVA no incluido)

Expediente: G/211/11/1/0535/O141/0000/022019

Objeto: Servicio de evaluación para la reacreditación del Hospital Alto Deba de acuerdo a los estándares internacionales de acreditación de hospitales de la Joint Commission International.

Duración: 23/05/2019 a 23/05/2020

 

Generalitat De Catalunya

Departament de Salut

Importe: 14.500.-€ (IVA no incluido)

Expediente: SA-2019-731

Objeto: Suport tècnic pel disseny de l'avaluació del Pla sobre Drogues i addiccions de la Subdirecció General de Drogodependències.

Duración: 17/09/2019 a 31/12/2019


Ajuntament de Barcelona

Gerència de Drets Socials

Importe: 14.950.-€ (IVA no incluido)

Expediente: 20180481

Objeto: Avaluació dels projectes pilot del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

Duración: 12/12/2018 a 12/01/2019

 

Generalitat De Catalunya

Departament de Salut

Importe: 14.860.-€ (IVA no incluido)

Expediente: SA-2018-745

Objeto: Suport activitats formatives àmbit infantojuvenil.

Fecha finalización: 24/09/2018


Generalitat De Catalunya

Departament de Salut

 

Importe: 17.920.-€ (IVA no incluido)

Expediente: SA-2017-618

Objeto: Disseny i definició "Marc Avaluatiu d'At. integral PAD

Fecha finalización: 07/08/2017


Generalitat De Catalunya

Departament de Salut

Importe: 17.890.-€ (IVA no incluido)

Expediente: SA-2017-1130

Objeto: Suport al desplegament de les accions prioritzades 2017-2020

Fecha finalización: 28/12/2017

 


Subvenciones y ayudas públicas